تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
16:15
362
او می آید...
بسم رب النور

...چقدر خوب!
این روزها به هرجا که پامیگذاری خبر از ظهور و روز آمدنت است...همه جا صحبت از توست...
و چه دلچسب است بشارت ظهور!!!

مولای خوبم
درست است که نبودنت آتش به دل و جانمان انداخته...
اما خوشحالم ای خورشید پشت ابر من!که تو هستی...
هستی  تا وقتی در این دنیای وانفسا غرق میشویم  و خود راهم فراموش میکنیم به دلمان می اندازی خوب بودن را...
نشان میدهی صراط مستقیم را
و دستانمان را میگیری تا بیش از این در باتلاق دنیا فرو نرویم
خدارا شکر به خاطر بودنت مولا...
خدارا شکر...


چقدر خوشحالم که عاشق توام و به دلم انداختی تا از تو بنویسم
چقدر خوشحالم که حواست به من و اطرافیانم هست...
چقدر خوشحالم که دوستت دارم مولا...
اگر تو در دلم نبودی ؟؟؟؟................نه!نمیخواهم  حتی
به آن فکر کنم !!!
نمیخواهم دل و دنیای بی تو را....
دنیا بی توجهنم است آقا!!!
حتی از تصورکردنش دلم میگیرد....

تو باید باشی و به دلم سروری کنی آقا...
تو عشقی...تو زیبایی...تو دنیایی...
انشالله میبینمت خیلی زود
این را به دلم قول دادم...
بدقولم نکن مولا...
بیا و نگذار آرزو به دل بمیرم...
فرصتی بر این دلم نمانده است
تعجیل کن...
تورا به زینب کبری (س) قسم تعجیل کن...


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم