تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
17:13
357
مولا ببخش مرا مولا...روسیاهم

من گناه میکنم و تو... جورش را می کشی... !!!

سندش؟:

طولانی شدن غیبتت مولا...!!!با تو بودن ....
برای من فقط "یک حرف با ادعاست"...
فریاد رس خوبان ....ادرکنا!!!


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم