تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
18:44
347
آقا دست دلمنو محکمتربگیر...محکمتر آقا...یا الله و یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک(دعای غریق)

آقا دست دلمنو محکمتربگیر...محکمتر آقا...

غرق نشیم در این منجلاب دنیا...مولا دلم به دستت آقا...

بیدارم کن از خواب غفلت...بیدارم کن...بیدارم کن.


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم