تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
09:50
327
دلم به دستت مولا...

مولای من...
دستمان را محکم تر بگیر...
در این آشفته بازار دنیا!!!
ما راه بلد نیستیم...
گم میشویم بی تو در این کوچه پس کوچه های دنیا...
گفتم کوچه...
یاد آن کوچه افتادم که مادر ... ... .
مولا کمک کن...
در این کوچه پس کوچه های دنیا با گناهانمان سیلی به رویت نزنیم...
مولا...
کمک کن ...
کمک کن رسم ادب را بجا بیاریم برای تو و روز آمدن تو...
دوستت دارم مولا...
ترس لحظه ای بی تو بودن میرباید از وجودم آرامش را...
دست دلمان را محکمتر بگیر عزیزم...
...
هذا یوم الجمعه وهو متوقع فیهه ظهورک...
العجل مولای خوبم العجل...


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم