تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
07:13
312
بیا تصمیم بگیریم ...

بنام حق...

اصحاب خالص امام زمان اگر از اصحاب سیدالشهدا پر ارزشتر نباشند

کمتر نیستند.

آیا می خواهی در این وادی وارد شوی؟

دوست داری و میخواهی جزء آنهایی که

"نعت اهله فی کتابک فقلت صفا کأنهم بنیان مرصوص" باشی؟

حالا چه آقا ولی عصر ظهور کنند یا نکنند.

یکی از اشتباهات این است که بعضی فکر میکنندکه خب؛

حالا که امام زمان به این زودی ها ظهور نمی کند.

مگر امام عصر در زمان غیبتش یار نمی خواهد؟

مگر نمی خواهد یک عده نام اورا؛هدف او را؛

خدای او را؛

و دینی که اجدادش آن قدر در راهش خون داده اند حفظ کند؟

چرا؛می خواهد!اما به وسیله ی چه کسی باید این کارها انجام شود؟

به وسیله ی شما دو ستانش که به خاطر شب عاشورا

این مجالس را بر پا داشته اید!

در شب عاشورا امام زمان ما همه جا حاضر است!

و مسلمأبر ما احاطه دارد و وضع ما را ملاحظه میکند؛

حتی از اراده ی دل ما اطلاع دارد؛

همان طوری که ابی عبدالله الحسین برای روز عاشورا که روز قیامش بود؛

آن کار را کرد

یقینأ حجه بن الحسن هم برای روز قیامش حتمأ باید مارا تصفیه کند

افراد ناباب بروند بیرون؛افرادی که می خواهند بعدأ معصیت کنند؛

ظلم کنند؛دزدی کنند؛خیانت کنند؛دروغ بگویند

غیبت کننداینها بروند

اینها لایق محضر امام نیستند!

بیاییم به خودمان فکر کنیم و درباره ی خودمان حرف بزنیم.

حسین ما؛حجه بن الحسن است.

در همه ی کره ی زمین هرجا شیعه هست؛

شب عاشورا باید این طور فکر کند

و معتقد باشد که مجلس عزاداری ابی عبدالله؛

خیمه ی "حجه بن الحسن" است

و الان آن بزرگوار در مجلس حضور دارند

و خطبه ها و سخنان سیدالشهدا از ناحیه ی ایشان برای شما گفته میشود

ووجدانتان از قول امام زمانتان صحبتها را بشنود.

سیدالشهدا وقتی صحبتهایش راکرد؛اتمام حجتش را نمود فرمود:

چراغها را خاموش کنید تصمیمتان را بگیرید

تعهدتان را تکمیل کنید؛بیعتتان را با امام زمانتان تجدید کنید

که اگر بنا شودجانتان را در راه خدا بدهید دریغ نکنید

مالتان را در راه خدا بدهید دریغ نکنید

خدا به جان و مالتان نیازی ندارد بلکه اگر کسی در راه خدا قدم بر دارد

خدای تعالی به او کمک هم میکند

اما اگر بنا شود یک امتحان این طوری برای شما پیش بیاید مردود نشوید.

کسانی که در شب عاشورابا امام حسین بودند هیچ فکر نمی کردند

که سید الشهدا با این وضع برخورد کنند

و با این قاطعیت با آنها حرف بزنند.

عده ای که رفتند قطعأ این افکار را داشتند که اگر فردا حضرت حسین بن علی بر دشمن غالب شد

و کوفه را گرفت و عالم اسلام تحت فرمان آن حضرت در آمد؛

طبعأهریک از این ها را فرماندار و والی شهری می کند و

زندگی مرتبی خواهند داشت وممکن است

بعضی از این ها این طور باشند که اگر احساس کردند غلبه با دشمن

میشود؛میرویم طرف دشمن.

مسئله ای نیست.اگر هم کشته شدند ما فرار می کنیم.

اما حسین(ع)کارهایش جدی است و نمی گذارد افراد ناخالص بمانند؛

شما دوستان حضرت سیدالشهدا هم باید جدی باشید

تعهد داشته باشید

باید خودتان را شب عاشورا در بوته ی آزمایش قراردهید.

آیا در رکاب امام زمانتان هستید؟

وتا آخرین نفس با امام زمانتان خواهید ماند؟

فکر نکنید آنهایی که شب عاشورا در خیمه های ابی عبدالله جمع شده بودند؛

یک مشت افراد منافق بوده اند،نه!

همه شان اهل عبادت بودند؛

همه شان اهل قرآن بودند؛

والا در این مدت 10 روز یا بیشتر نمی توانستند با حسین بن علی زندگی کنند!

اما چرا در شب عاشورا این ها سیدالشهدا را ترک کردند؟

فقط به خاطر یکی دو صفات رذیله؛

به خاطر اینکه خودشان رادر آب توبه خوب شستشو نکرده بودند

و چون شستشو نکرده بودند طبعأ دارای استقامت نبودند

ودر شب عاشورا کنار ابی عبدالله الحسین پابرجا نماندند

و چون استقامت نداشتنداز صراط مستقیمی که در 40 جای قرآن؛

وقتی که کلمه ی صراط مستقیم را پروردگار فرموده؛

به ائمه ی اطهار(ع) تعبیر شده ؛منحرف شدند!


رفتن تو؛همین است که تصمیم نگیری؛

تعهد نکنی که از این به بعد دیگر گناه نکنی...

تعهدنکنی ازاین به بعد بد نباشی...

بیا تصمیم بگیریم ؛بریم توی این 72نفر...

وچون امام زمان ما می خواهد دنیایی را اصلاح کند؛

خیلی یار و یاور میخواهد؛72نفرکم است!!!

ای کسانی که رفتنی هستید و نمی توانید خودتان را در رکاب امام حسین(ع)

ودر رکاب حجه بن الحسن ببینید؛امشب بروید.

کسی به شما تحمیلی نکرده است ولی...

بدانید که اگر رفتید که دیگر ممکن است راه برگشتی نداشته باشید!

نکند وقتی امام زمان سرشان را بلند کنند؛

ببینند از1000 نفر ؛70 نفر مانده اند!

خدایا!

اگر می خواهد این طوری بشود؛جان ما را قبل از این امتحان بگیر!

یا ابا عبدالله!

صدای شما امروز به گوش مامیرسد که هر کس میخواهد باما باشد

بماند!

هرکس نمیخواهد برود!

حضرت ام کلثوم میگوید:من دیدم افراد دسته دسته دارند می روند

وبرادرم را تنها میگذارند...

تاشب عاشورا بیش از 1000 نفر اصحاب سیدالشهدا را نوشته اند

اما چقدر باقی ماند؟72نفر.

سیدالشهدا سرشان را پایین انداختند؛و هیچی نمی گویند!

چشم دلت را باز کن؛

امام زمانت هم همین کار را میکند!

آقاسرشان را پایین انداخته اند ؛...

تصمیمت را بگیر!

تصمیمت را بگیر!!!...

برگرفته از : کتاب چگونه دعا کنیم؟چگونه فرج را بخواهیم؟نویسنده:محمد یوسفی


                                                

تعجیل در ظهورش گناه نکنیم