تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
07:11
298
انتظار....


معنی انتظار این است که

اگر به ما گفتند فردا صبح حضرت تشریف می آورند

یک دلهره ای داشته باشیم که ای وای من هنوز خودم رو آماده نساخته ام

این جور باشیم وهمین امشب تا صبح سر به سجده بگذاریم

و توفیق بخواهیم و درخواست کنیم

وتنها حاجتمان این باشد که آقا حجه ابن الحسن؛جانم به فدایت

اگر فردا صبح اعلام ظهور بفرمایی من با این وضع روحی

با این معصیت ها؛با این گرفتاری ها چه کنم؟!

واقعا چه کنم؟؟؟؟

خدایا!التماس میکنم فردا جمعه به حول و قوت خودت

همه ی ما رو آماده ی ظهور آقا کن

وبه این انتظار پایان بده!

خدایا!خواهش میکنم خدا!

آقا دلم به دستت آقا!کمکم کن!

ای هادی من؛هدایتم کن!

خواهش میکنم!!!

گوشهایم راتیزتیزکرده ام برای شنیدن صدای زیبای اناالمهدی ات...

قرارمان فردا کنارکعبه ی دوست...


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم