تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
06:10
296
عیدبرشما مبارک

 به یك نگاه، دلم را خراب كن بانو ..... و در تمام دلم انقلاب كن بانو

خیال دیدن تو دلنواز و رؤیائیست ..... بیا بیا و مرا غرق خواب كن بانو

هزار بار دعا كردم آرزوی تو را ..... بیا دعای مرا مستجاب كن بانو

هنوز هم لب مردان كربلا تشنه است ..... تو كوثری، تو بیا فكر آب كن بانو

بدون خواهش تو مهدیت نمی آید ..... خودت بیا پسرت را مُجاب كن بانو

هنوز هم نفسی می كشد در اینجا عشق ..... بیا كه زنده بماند، شتاب كن بانو

سالروز زیباترین جشن عرش و فرش بر همه ی عشاق مبارک
به امید اینکه درکنار مولا مهدی (عج) این عیدبزرگ را جشن بگیریم...
التماس دعای فرجش که بی او جشنها هم رنگ وبوی غربت میدهند.....


تعجیل در ظهورش گناه نکنیم