تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
06:44
274
انتظار یعنی آماده باش...

انتظار یعنی آماده باش کامل

 

من اگر ظالم و ستمگر باشم چگونه ممکن است در انتظار کسی باشم که طعمه شمشیرش خون ستمگران است!

من اگر آلوده وناپاکم چگونه می توانم،منتظر انقلابی باشم که شعله اولش دامان آلودگان را می گیرد!

ارتشی که در انتظار جهاد بزرگی است آمادگی رزمی نفرات خود را بالا می برد و روح انقلابی درآنها می دمد،وهرگونه نقطه ضعفی را اصلاح می کند.چگونگی(انتظار)همواره متناسب با هدفی است که در انتظار آن هستیم:

انتظار آمدن یک مسافر عادی از سفر.

انتظار بازگشت یک دوست بسیار عزیز.

انتظار فرا رسیدن فصل چیدن میوه از درخت و درو کردن محصول.

انتظار فرا رسیدن فصل تحصیلی مدارس….

هر یک از این انتظارها آمیخته با یک نوع آمادگی است.در یکی باید خانه را آماده کرده و وسایل پذیرایی فراهم ساخت ، در دیگری ابزار لازم و در دیگری کتاب و…

اکنون فکر کنید آنها که انتظار قیام یک مصلح بزرگ جهانی را می کشند باید چگونه باشند و چگونه عمل کنند ودر واقع انتظار انقلاب و دگرگونی و تحولی را دارند که وسیع ترین واساسی ترین انقلاب های انسانی در طول تاریخ بشر است.

انقلابی که بر خلاف انقلاب های اصلاحی پیشین جنبه منطقه ای نداشته و نه اختصاص به یک جنبه از جنبه های مختلف زندگی دارد ، بلکه علاوه بر این که عمومی و همگانی است ، تمام شئون وجوانب زندگی انسانها را شامل می شود; انقلابی است سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی  واخلاقی .

موارد زیر می تواند انسان منتظر را به آمادگی کامل برساند:

۱-خودسازی فردی

۲-خودیاریهای اجتماعی

۳-حل نشدن در فساد محیط

*تولید محتوا:رهبران شیعه


تعجیل در ظهورش صلوات