تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
05:08
253
عید است و ما هنوز چشم انتظارتوایم

و روزی بوی عطر نرگست می پیچید...

امام عزیزم...

ای تجسم مهربانی...

از لا به لای ورق های تقویم، تاریخ غیبتت را گم کرده ام

و  گیج شده ام در تمام حرف هایی که فقط ادعای یاریت بود...

تمام قرن ها متهم اند... متهم اند که جز دروغ رشته ای دیگر نمی بافته اند ...

من به مفاتیح در دستم خیره شده ام...ذکر هر جمعه ام شده است...

ماهاست تکرار میکنم.... متی ترانا و نراک...

بهار می آید و می رود...ولی تقویم من هنوز بهاری ندیده...

قسم می خورم

قسم می خورم که بهار هم منتظر است تا قدوم تو یخ هایش را بشکافد...

مهدی جان...

خیال تو به داشتن همه می ارزد...

بگذار نباشد پگاهی که بدون شما آغاز می شود...

بگذار که سایه ی سبزت بر سرم مستدام بماند...

ای کاش که دعایم مستجاب می شد و گناهان بی شمارم به محضر تو نمی رسید...

تسبیحی بافته ام از جنس اشک هایم...

نامت را ذکر می گویم و توبه می کنم....

شاید که قبول افتد و شما بیایی...

السلام عیلک یا میثاق الله الذی اخذه و وکّده


گذشت ماه روزه در انتظارم ای خدا...

که دل نماز عید را به مهدی اقتدا کند...

مهدی جان مولایم...

فطریه ی مارا هم با غلامانت کنار بگذار

که عمریست ریزه خوار سفره ی تو هستیم

هنوز وقت هست تا برپایی نمازعید، خودت را برسان مولا...منتظرت هستیم

عیدت مبارک مولای مهربانم

دوستان خوبم عیدتان مبارک طاعات قبول انشالله

التماس دعای فرجش و مهدی یاریمون...


تعجیل در ظهورش صلوات