تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
18:41
251
سلام بر آل یاسین!
سلام بر آل یاسین!

سلام بر تو كه ندیده تورا عاشق شدیم...!!!

لطفا به ادامه ی مطلب بروید...


تعجیل در ظهورش صلوات


سلام بر آل یاسین!

سلام بر تو كه ندیده تورا عاشق شدیم.

مهدیا!

ما شهادت می دهیم كه عصیان ما غیبت تو را طولانی ساخت

و معترفیم به اینكه جهالت ما بر قلب پرعطوفت تو زخمها زده است.

ما شهادت میدهیم كه كتاب تو رانخوانده بستیم

و بعضاتورا نشناخته معرفی كردیم.

ما شهادت میدهیم كه پیروانی ناسپاس بودیم

و دشمنانت را بر تو جاری ساختیم.اما...

اما ای رفیع تر از مسند عشق!

بر ماببخش قصورمان را كه قاصریم

و دعا كن بر هدایتمان كه گمراهیم

و مران ما را كه رمیدگان درگه نامحرمانیم.


نگارا!

تورادوست میداریم و قسم به چشمانت كه این بار دروغ نمیگوییم.

هجر تو بر ما چه گرانآمد...


ای معشوق ما كه در عشقبازی ممتازی و درمحبت استادی.

ای آیینه كمال خلقت و ای زیباترین مصداق حضور خدا،

اعجاز كن.

ای معروف خدا!

از احرام انتظار خارج شو و اعتكاف هجران را بشكن.

روزه غربت را افطار كن؛

و نقوس مردگان را زندگی بخش.دلبرا! چمن چمن نرگسان بر آستانت خیمه زدند...

و در اشتیاق جمعه موعود گریبان میدرند.

نسیم نسیم درپی تو می وزند تا یک پیچک موی تو را بنوازند.

عندلیب عندلیب نغمه كنان بال می سایند

كه واژه ای از اشعار تو رابربایند.

یارا!

دستانمان را می گشاییم تا به شبنم پیشانی تو وضو سازیم

و سر می ساییم بر عبادت تا به غبارشسجده كنیم.

ای سبزتر از برگ بهشت خوشبوتر از عطر سرشت!

رقیبانت را در خاكستر توبه دفن كردیم

تا فقط با تودلدادگی كنیم.

بدخواهانت را به سنگ نفرین مغضوب كردیم و

بدصفتان نامرد را به دشنام بی غیرتی تازیانه زدیم.

نفسا! فرصتی ده تا به یمن عهد دوباره،

چرخش غیبت تو به حركت درآید و ریسمان هجران تو بریده شود

ما بیداریم،

بیدار از بد ایمانی و بد عهدی...

ما تو را چوننگین سلیمان به میان خواهیم گرفت

و افتخار سربازی تو را به گذشتگان و آیندگان فخر خواهیم فروخت.موعودا بیا!

و دستان ما را بگیر و تا عرش خدا بالا بر.

صوت خویش را آشكار كن تا به مناجات تو بیدلان بسوزند

و انتظار به سرآید .

بی تو لبها به خنده مباد

و نرگس چشمان بی تو گریان باد.

ای واصل زمین و آسمان!

ای وارث آدم تا خاتم!

ای آخرین برهان روشن!

بی تو دلتنگی ما را پایان نیست.

بی تو گذر زمان را توان دیدن نیست.

بی تو عشق را نگاه باور نیست.

شمع در فراغت اشكریز است و گل برگ ریز

و ما در عجبیم كه با وجود این حزن و اندوه،

زندگی همچنان در چرخش است.

بگذار برایت بگرییم.

بگذار بر دلتنگی مان ندبه كنیم.

بگذار با پرندگان ناله زنیم

و بگذار چون آسمان ابری شویم.

می خواهیم بار دیگر با تو عهد بندیم اما ...نشكنیم.

می خواهیم با تو بمانیم اما نه تا ساحل كه تا دریا.

آفتابا!

از چه در پرده غیبت ، رخ برگرفتی !

این حجاب را كدام دست زمان كنار خواهد زد.

 این سر، سر به مهر، به چه سان شكسته خواهد شد؟

به كدام تضمین پس ازیافتنت تو را از دست نخواهیم داد؟

كدام دلی را یارای فصلبعد از وصل خواهد بود؟

مقصدمان چه بعید و دور است از تو،

چه سخت است باور گم شدن تو،

نه...!تو پیدایی و این ماییم كه گمشدگانیم!!!ای امام غریبمان...

خودت فکر چاره ای برای دلهامان کن

که ما از دوستداران و یاران و عاشقان شماهستیم...

به امید دیدارتون آقا جان(عج)...