تبلیغات
آیینه ی خــــــــدا
06:06
248
... برگرد!!!

ای راحت دل، قرار جانها برگرد

           درمان دل شکسته ما، برگرد

                       ماندیم در انتظار دیدار، ای داد

                                  دلها همه تنگ توست آقا برگرد . . .

آقا جانم؛صاحبم و مولایم"عج"؛تو را قسم به عمه ات زینب(ع).....برگرد!!!

                                                                                                                    برگرد!!!


تعجیل در ظهورش صلوات