فرمودند بر چهار اصل: 

1. دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی‌دهد، پس تلاش کردم؛

2. و دانستم که خدا مرا می‌بیند، پس حیا کردم؛

3. و دانستم رزق مرا دیگری نمی‌خورد، پس آرام شدم؛

4. و دانستم که پایان کارم مرگ است، پس مهیا شدم.


خدایا!
کمکم کن در زندگی ام حرص دنیا را نزنم
رنگ دنیا را به خود نگیرم
و بوی زمین به خود نگیرم...

خدایا من از تو "تو" را میخواهم و امام زمانم را...
مارا از یاران خاصه و وافه ی خود قرار ده
و آرامش معنوی را در دل و جانمان پایدار ساز
و شیرینی و حلاوت عبادتت را به همه ی ما بچشان...خدایا ...
خودت خوب میدانی که خیلی دوستت داریم
 عشقمان را به خودت و فرستادگانت بیشتر و بیشتر و بیشتر کن...
و مارا و رفتگانمان را با آنها محشور ساز..اللهم انی اسئلک خیر ما سئلک عبادک الصالحون

اللهم عجل عجل عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان (عج)
واجعلنا من خیرانصاره و اعوانه یا ارحم الراحمینتعجیل در ظهورش گناه نکنیم